You're watching:

حسِّن أخلاقك | أخلاقتو خوب كن | Mind Your Manners

حسِّن أخلاقك | أخلاقتو خوب كن | Mind Your Manners 10206 Views
Favorite

فرشته‌ای وظیفه دارد که آدم‌ها را به دنیایی دیگر بفرستد، اما در یک مورد دچار اشتباه می‌شود و دو نفر که به آن دنیا فرستاده، برگشت می‌خورند. در حالی که این دو برای انجام مأموریتی به این دنیا بازگشته‌اند.

Tags: فيلم إيراني, مترجم للعربية

Share This Video: